Часови, семинари и други настани

Регуларни часови: Понеделник, Среда и Петок

За повеќе информации на линкот.

Редовни часови во УСО Раде Јовчевски - Корчагин

16-17-18 Ное

Доџо Зен-До-Кан

Семинар по Аикидо со шихан Мустафа Ајѓун

Раде Јовчевски Корчагин - Скопје

10 Јули

Доџо Зен-До-Кан

Букиваза во парк

Градски парк-Скопје

10 Јули

Доџо Зен-До-Кан

Пролетен семинар

Раде Јовчевски Корчагин - Скопје

16-17-18 Ное

Доџо Зен-До-Кан

Семинар по Аикидо со шихан Мустафа Ајѓун

Раде Јовчевски Корчагин - Скопје

10 Јули

Доџо Зен-До-Кан

Букиваза во парк

Градски парк-Скопје

Видеа од часови