Распоред на часови

Планот на часови важи за целата година и е фиксен. Редко, претежно поради надворешни фактори, часовите се презакажуваат во други слободни термини.

20:45 - 21:45

Понеделник

Аикидо (возрасни и деца)

20:45 - 21:45

Среда

Аикидо (возрасни и деца)

20:00 - 21:00

Петок

Аикидо (возрасни и деца)

    Вежбањето Аикидо вклучува некои основни термини и правила на однесување по време на часот. Затоа, пред да почнете со вежбање, добро би било да се информирате. За повеќе информации притиснете на линкот.