ЗЕНДО Доџо започнува со работа во 2002 година во Скопје и е создадено од М. Ајѓун Сенсеи (6-ти Дан АИКИКАИ) каде што за учител е назначен Јахо Брзак (4-ти Дан АИКИКАИ). Од 2002 па до сега во доџото без прекини, успешно се одржуваат Аикидо часовите и за сите овие години со звање Семпаи (црн појас) се здобија 6 Аикидо ученици, кои се асистенги на доџото и одговорни во Доџото. Доџото како дел од Македонска Аикидо Асоцијација и УАО во Скопје органзира семинари со врвни Учитепи од официјалниот Аикидо центар АИКИКАИ како: Ј. Јокота Шихан 7-ми Дан , К. Кумагаи Шихан 7-ми Дан , К. Ториуму Шихан 7-ми Дан. Полагањата во Доџото се одржувааг според точно определен систем и потребен број на часови а според правилата на АИКИКАИ, по којшто што точно е определен начинот на изучување на Аикидото и напредување на Аикидо учениците (Аикидоки). Доџото часовите ги одржува во свечената сала и природата на затворениот двор на Гимназијата Корчагин во центарот на Скопје. Просториите ги имаат сите технички услови за изучување на Аикидото како и специјални душеци татами. Површина за вежбање во свечената сапа 10м х 12 м., во природата на внатрешниот двор 10х20м. Зен ДО значи патот на эенот, патот на напредувањего на зен фипоэофија и хармонија како дел од Аикидото. Со самото присуство на Аикидо часот се прифака оваа филоэофија која станува дел од Аикидо часовите и се прелева во нашиот живот.