Полагањата за возрасните се одржуваат редовно двапаги годишно пред Сенсеи Јахо Брзак, 4-ти Дан Аикикаи. По опредепениот број на часови аикидоката (аикидо ученикот) задолжително полага и со тоа го потврдува својот степен на знаење и напредување. Не е дозволено брзо и импровизирано вежбање ипи пак вежбање без да се потврди степенот на знаење.
Дипломите се признаени од Аикидо центарот во Јапонија, АИКИКАИ. До 2009 год. пет Аикидоки се здобија со црн појас (1-ви Дан) и со тоа се рангирани како семпаи во Доџото.
Децата полагааг 2 (два) пати во годинага пред истиот инструктор или некои од семпаите и се здобиваат со пoјаси во боја. Нивното знаење и работење на техниките е исто со тоа што е прилагодено на детската психопогија со другарување и забава. Степените во Аикидо се делат на две категории: Кју и Дан. Детални информации се дадени подолу.

Кју степени:
Степен Број на часови Возрасни Деца
5-ти Кју 30 Часа 5 Кју возрасни жолт појас
4-ти Кју 40 Часа 4 Кју возрасни црвен појас
3-ти Кју 50 Часа 3 Кју возрасни зелен појас
2-ти Кју 60 Часа 2 Кју возрасни син појас
1-ви Кју 70 Часа 1 Кју возрасни кафен појас
Дан степени:
ДАН Број на часови ДОКУМЕНТ
Шодан (1-ви дан) 100 Часа (1 година) формулар
Нидан (2-ри дан) 300 Часа (3 години) формулар
Сандан (3-ти дан) 400 Часа (4 години) формулар